Заходи кафедри

Зразок оформлення заявки

Міжнародна науково-практична конференція

«РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА РОЗВИТОК СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ»

 

м. Ужгород, 8–9 травня 2020 р.

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері юридичних наук.

Форма проведення: заочна.

Мова конференції: українська, польська, словацька, російська, англійська.

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 2. Конституційне право; муніципальне право;
 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право;
 5. Трудове право; право соціального забезпечення;
 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
 11. Міжнародне право;
 12. Філософія права.

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 5 травня 2020 р. (включно) наступні документи:

1) заповнену за зразком заявку;

2) тези доповіді;

3) відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (за детальною інофрмацією необхідно звернутися за електронною адресою Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. )

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Русін_Заявка, Русін_Тези, Русін_Внесок

Електронна адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Вимоги до тез доповіді

 • Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)
 • Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний.
 • Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ініціали автора автора, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор: шрифт Times New Roman №14.

Наприклад:

2. Конституційне право; муніципальне право

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

 

Русін М. В.

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства

Ужгородського національного університету

м. Ужгород, Україна

 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
 • Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

 

Розмір організаційного внеску становить 240 грн.

Деталі можна дізнатися за електронною адресою Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції, який буде направлено на поштову адресу учасників, вказану у заявках.

Copyright © 2003-2020. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»